Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň září 1890

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Taktéž povodeň ze září 1890 vešla do obecného povědomí, její maximální průtok pro Sušici je odhadován na cca 260 m3.s-1. V tu dobu ještě na stanici v Sušici neexistovalo žádné pozorování.


Soubor: b12_8_1890.htm