Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň srpen 1954

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Všeobecně je známa povodeň z července 1954, dosáhnuvší v Sušici maxima 297 m3.s-1 opět na základě dlouhodobějších srážek ve velmi rozsáhlé ploše.


Soubor: b12_8_1954.htm