Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň červen 2009

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Tato povodňová situace zasáhla celé povodí Otavy a zejména její přítoky. Na Volšovce, Ostružné, Volyňce, Blanici a celém středním a dolním toku Otavy byly výrazně překročeny 3.SPA. Na Vydře nebyla dosažena povodňová aktivita. Na Křemelné ve Stodůlkách byl překročen 2.SPA a kulminace byla 28.6.2009. V profilu Rejštejn byl dosažen již pouze 1.SPA. V Sušici díky velkým přítokům zejména Volšovky došlo k překročení 2.SPA. Kulminace byla 28.6.2009 při průtoku Q1 – Q2. V povodí Ostružné došlo k výraznému rozvodnění drobných vodních toků, které spolu s přívalem zaplavily část obce Velhartice. Ostružná vybřežila na několika místech na území obce Kolínec a Hrádek. Na toku Ostružná došlo k lokálnímu zatopení a místy se čerpala voda z objektů v Tajanově, Ujčíně a Kolinci. Dále byl poškozen most v Tajanově. V profilu Kolinec došlo k překročení 3.SPA. Kulminace byla 27.6.2009 při průtoku Q5 – Q10.

Situace na toku Volšovky byla podstatně komplikovanější. V noci z 27.6. na 28.6.2009 bylo povodí Volšovky zasaženo intenzivními srážkami. Vzhledem k tomu, že v minulých několika desetiletí se na toku nevyskytla větší povodeň docházelo k tomu, že v horní části toku se zahustilo ukládání splavitelných předmětů v jednotlivých objektech okolo toku a tím došlo k zvýšenému odplavování předmětů po toku. Dále došlo k akumulaci vody v přirozeně vytvořené přehrážce z plavenin v rezervaci „Žežulka“ na toku Volšovky, která se protrhla a vzniklá přívalová vlna zahltila most na silnici Chlum-Dolejší Těšov. Další závažnou situací bylo splavení přepravek se sazenicemi z lesní školky ve Františkově Vsi, které místy zúžily profil toku. Kombinací těchto faktorů a zvýšených srážek došlo k vzestupu hladiny vody místy až na úroveň 100-leté vody. V obci Volšovy došlo k zaplavení několika domů. Několik občanů z Jiřičné bylo evakuováno do Sušice. Voda vybřežila po celém toku a zaplaveny byly příbřežní objekty. Zvýšený stav způsobil zaplavení zahrádkářské kolonie u jezu Páteček na Otavě, kudy následně voda protékala přímo do Otavy.

 

otava_susice_2009

Průběh vodního stavu Otavy v Sušici z června 2009

 

otava_susice_2009_prutok

Průběh průtoků Otavy v Sušici z června 2009

 

ostruzna_kolinec_2009

Průběh vodního stavu Ostružné v Kolinci z června 2009

 

ostruzna_kolinec_2009_prutok

Průběh průtoků Ostružné v Kolinci z června 2009


Soubor: b12_8_2009.htm