Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň březen 2008

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

K výrazným vzestupům hladin v povodí horní Otavy došlo 1. března v důsledku vydatných srážek doprovázených táním sněhu. Vzestupy první povodňové vlny nejvíce postihly horní část povodí Otavy, kde Vydra v Modravě, Křemelná ve Stodůlkách a Opava v Rejštejně a Sušici dosáhly úrovně 3. SPA. Nejvyšší extremitu kulminačního průtoku s dobou opakování 20-50 let dosáhla Otava v Rejštejně, a v Sušici na Otavě, kde kulminace odpovídala 10-20leté povodni. Po kulminaci první povodňové vlny docházelo k rychlým poklesům, které byly přerušeny dalšími srážkami, které způsobily opětovné vzestupy na Vydře v Modravě a na

Otavě v Sušici až s dosažením 2. SPA odpoledne 3. března 2008. Otava v Rejštejně pak krátkodobě dosáhla dokonce opět úrovně 3. SPA.

 

vydra_modrava_2008

Průběh vodních stavů na Vydře v Modravě z března 2008

 

vydra_modrava_2008_prutok

Průběh průtoku na Vydře v Modravě z března 2008

kremelna_stodulky_2008

Průběh vodních stavů na Křemelné ve Stodůlkách z března 2008

kremelna_stodulky_2008_prutok

Průběh průtoku na Křemelné ve Stodůlkách z března 2008

otava_rejstejn_2008

Průběh vodních stavů na Otavě v Rejštejně z března 2008

otava_rejstejn_2008_prutok

Průběh průtoku na Otavě v Rejštejně z března 2008

otava_susice_2008

Průběh vodních stavů na Otavě v Sušici z března 2008

otava_susice_2008_prutok

Průběh průtoku na Otavě v Sušici z března 2008


Soubor: b12_8_2008.htm