Věcná část > Charakteristika zájmového území > Důležité stránky

Hydrologické a klimatologické poměry

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Hydrologicky je území ORP převážnou většinou v povodí řeky Mže. Povodí Radbuzy zasahuje jen do jihovýchodní části ORP několika menšími vodními toky. Nejvýznamnější vodní toky ORP a současně vodohospodářsky významnými toky jsou:Mže, Kosový potok, Výrovský potok, Úhlavka.

Mže pramení v nadmořské výšce 726 m na území Německa v Griesbašském lese (Griesbacher Wald). Na krátkém úseku tvoří státní hranici a po 3 kilometrech toku, v nadmořské výšce 639,7 m, vstupuje zcela na území České republiky. Dále pokračuje jihovýchodním až východním směrem a protéká městy Tachov a Stříbro (německé jméno Stříbra je shodné se jménem řeky). Na Mži se nacházejí vodní nádrže Lučina (vodárenská) a Hracholusky (víceúčelová- energetika, retence, závlahy, rekreace). K nejvýznamnějším přítokům patří z levé strany Hamerský potok a Kosový potok (Kosí potok), z pravé strany je to Úhlavka. V Plzni se Mže v nadmořské výšce 301 m spojuje s Radbuzou a od tohoto místa nese název Berounka.

Celé území  je členěno z hlediska ochrany před povodněmi na 4 povodňové úseky: Mže, Úhlavka, Kosový potok, Úterský potok.

Významným ochranným pásmem vodního zdroje v ORP Stříbro je zdroj pitné vody (odběr z řeky Mže) pro úpravnu vody Milíkov. Z územního hlediska a vzhledem k využití území jsou významným limitem ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Konstantinovy Lázně.

Území ORP má poměrně chladné klima, náležící do chladnějších regionů mírně teplé oblasti. Největší část správního celku však je v oblasti MT11. které zahrnuje širší okolí Stříbra na severovýchod na Trpísty a na východ k přehradě Hracholusky. Je nejteplejším regionem. Charakterizuje ji dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká, mírně teplá a velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Dalšími klimatickými oblastmi v ORP Stříbro jsou MT3, MT5, MT7, MT9, MT10.


Soubor: b11_4_hydrologicke_a_klimatologicke.htm