Věcná část > Stupně povodňové aktivity > Důležité stránky

3. SPA – stav ohrožení

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Třetí stupeň povodňové ktivity - ohrožení se vyhlašuje při:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech;

bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území;

vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko - bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny;

mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: b15_3_3spa.htm