Věcná část > Stupně povodňové aktivity > Důležité stránky

Stanovení stupňů povodňové aktivity

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Podkladem pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin, průtoků případně mezních nebo kritických hodnot jiných jevů uvedených v příslušném povodňovém plánu, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.


Soubor: b15_4_vyhlasovani.htm