Věcná část > Stupně povodňové aktivity > Stanovení stupňů povodňové aktivity > Důležité stránky

Podle ledových jevů na tocích

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Ledové jevy nevyvolávají zvýšené vodní stavy ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. Ledové povodně se vyznačují extrémními vodními stavy. Obvykle se tak děje na  na krátkém úseku toku, avšak v určitých případech může ledová povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.

S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný


Soubor: b15_42_ledy.htm