Organizační část > Přenos informací při povodni > Důležité stránky

Předpovědní povodňová služba

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Všechny produkty předpovědní povodňové služby  ČHMÚ jsou k dispozici ve webové presentaci HPPS http://hydro.chmi.cz/hpps/, výstražné informace SIVS také na portále ČHMÚ http://pocasi.chmi.cz/index.html/. Produkty PVI, IVNJ a HIZ/HRIZ jsou kromě toho distribuovány prostřednictvím OPIS HZS povodňovým orgánům, místě příslušným podle rozdělovníku produktu.

Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar
indikátor přívalových povodní


Soubor: c2_2_5_predpovedni_povodnova.htm