Organizační část > Povodňové komise > Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí > Důležité stránky

Pracovníci odpovědní za evakuaci osob a ochranu objektů a majetku

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Zabezpečují ve  spolupráci s  Policií ČR, popřípadě Armádou ČR a povodňovými komisemi obcí evakuaci osob,

dále zabezpečují ochranu objektů a majetku – účelnými opatřeními v nejnutnějším rozsahu.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_5_3.htm