Organizační část > Povodňové komise > Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí > Důležité stránky

Pracovník odpovědný za nouzové zásobování

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Prověřuje možnosti nouzového zásobování potravinami, pitnou vodou a humanitární pomocí a v případě nutnosti ji zajišťuje.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_5_4.htm