Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň prosinec 1993

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Jednalo se o povodeň ze srážek a z významné části i z tajícího sněhu, jejíž max. průtok dosáhl v Sušici 324 m3.s-1. Významným faktorem tání sněhu kromě vysokých teplot byl i velmi silný vítr.


Soubor: b12_8_1993.htm