Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň srpen 2002

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Největší povodní za období instrumentálního pozorování je povodeň ze srpna 2002. Maximální průtok v Sušici dosáhl 350 m3.s-1. Srážky na povodí po Sušici byly asi 280 mm, maximálně 330 milimetrů. Jednalo se o dvě srážkové a odtokové epizody, z nich druhá byla odtokově i srážkově mnohem vyšší.


Soubor: b12_8_2002.htm