Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň srpen 2005

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Na horním toku Otavy byly dvě povodňové vlny, které proběhly v rozmezí 24 hodin. V profilu Sušice byla kulminace první vlny při překročení 1. SPA 21.8.2005 ve 23,00 hod. při průtoku 80 m3.s-1. Druhá vlna překročila 2. SPA a kulminace byla 22. 8.2005 v 19,00 hod. při průtoku 99 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal průtok hodnotě Q1.

 

susice_otava_2005Průběh průtoku na Otavě v Sušici ze srpna 2005


Soubor: b12_8_2005.htm