Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Historické povodně > Důležité stránky

Povodeň prosinec 2007

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Vzhledem k velkým zásobám sněhu a nejintenzivnější srážkové činnosti v povodí horní Otavy, zde byla situace nejkomplikovanější. Při první povodňové vlně byly více zasaženy západní přítoky Otavy, tj. Křemelná a Ostružná. Při druhé povodňové vlně bylo zasaženo celé povodí horní Otavy. Na Vydře nedošlo v první povodňové vlně k dosažení ani 1.SPA, při druhé povodňové vlně byl dosažen 1.SPA. Kulminace 2. vlny byla 7.12.2007 ve 14:00 hod při průtoku 39 m3.s-1. Hydrologicky odpovídal kulminační průtok hodnotě Q2. Nikde na toku nedošlo k vybřežení do zástavby, pouze k lokálnímu vybřežení do luk. Na Křemelné v profilu Stodůlky došlo v obou povodňových vlnách k výraznému překročení 2. SPA. Kulminace 1. povodňové vlny byla 3.12.2007 v 09:00 hod při průtoku 44 m3.s-1. Druhá povodňová vlna kulminovala při průtoku 42 m3.s-1 dne 7.12.2007 ve 15:20 hod. Hydrologicky kulminační průtoky odpovídaly hodnotě Q1. Celý tok protéká NP Šumava, územím bez zástavby, došlo pouze k vybřežení do luk.

 

kremelna_stodulky_2007

Průběh vodních stavů na Křemelné ve Stodůlkách z prosince 2007

 

kremelna_stodulky_2007_prutok

Průběh průtoků na Křemelné ve Stodůlkách z prosince 2007

Na horní Otavě v profilu Rejštejn byl při první vlně díky menšímu přítoku z povodí Vydry překročen 2.SPA. Kulminace 1. povodňové vlny byla 3.12.2007 v 9:00 hod při průtoku 120 m3.s-1. Při druhé povodňové vlně byl díky většímu přítoku z povodí Vydry překročen 3.SPA. Kulminace 2. povodňové vlny byla 7.12.2007 v 19:20 hod při průtoku 137 m3.s-1. Hydrologicky kulminační průtoky odpovídaly hodnotě Q2 - Q5. V profilu Sušice proběhly obě povodňové vlny prakticky shodně. Při obou byl překročen 3.SPA. Kulminace 1. povodňové vlny byla 3.12.2007 10:30 hod při průtoku 133 m3.s-1. Kulminace 2. povodňové vlny byla 7.12.2007 v 18:00 hod při průtoku 136 m3.s-1. Hydrologicky kulminační průtoky odpovídaly hodnotě Q2. Nikde na toku Otavy nedošlo k vybřežení do zástavby. V Sušici došlo k vybřežení na levém břehu do parku „U luhu“, dále do prázdného vodáckého tábořiště Malá Chmelná.

 

otava_rejstejn_2007

Průběh vodních stavů na Otavě v Rejštejně z prosince 2007

 

otava_rejstejn_2007_prutok

Průběh průtoků na Otavě v Rejštejně z prosince 2007

 

otava_susice_2007

Průběh vodních stavů na Otavě v Sušici z prosince 2007

 

otava_susice_2007_prutok

Průběh průtoků na Otavě v Sušici z prosince 2007

Na Ostružné v profilu Kolínec byla díky většímu zasažení srážkami významnější první povodňová vlna. Kulminace byla 3.12.2007 v 10:00 hod při dosažení 2. SPA při průtoku 16 m3.s-1. Hydrologicky kulminační průtok odpovídal hodnotě Q2. Při druhé povodňové vlně nedošlo k dosažení povodňové aktivity. Nikde na toku nedošlo k vybřežení do zástavby, pouze lokální vybřežení do luk.

ostruzna_kolinec_2007

Průběh vodních stavů na Ostružné v Kolinci z prosince 2007

 

ostruzna_kolinec_2007_prutok

Průběh průtoků na Ostružné v Kolinci z prosince 2007


Soubor: b12_8_2007.htm