Organizační část > Povodňové komise > Činnost ostatních členů zřízených povodňovou komisí > Důležité stránky

Pracovník odpovědný za zdravotní zabezpečení

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Organizačně zajišťuje mimořádnou hygienickou a zdravotní péči pro postižené oblasti a to v rozsahu, který vyplyne z konkrétní situace.

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Soubor: c2_5_5.htm