- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Benešovice - pk 

Bezdružice - pk 

Bleskové povodně - tabulka

Bor (město) - pk 

- C -

Cebiv - pk 

- Č -

Černošín - pk 

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž

Český hydrometeorologický ústav

Český rybářský svaz, z.s.

ČEZ Distribuce a. s.

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

ČHMÚ - pobočka Plzeň

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň

ČRS MO Planá u Mariánských Lázní [3025]

ČRS MO Stříbro [3037]

ČRS, z.s., Západočeský územní svaz

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Elektrárny (MVE) - tabulka

Erpužice - pk 

EU: GDPR

Evakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy povodňových plánů ORP

- F -

Fakultní nemocnice Plzeň - Bory

Fotografie - toky

IconFotodokumentace
IconFoto - výběr podle toku

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

Horní Kozolupy - pk 

Hygienické stanice

HZS Plzeňského kraje

HZS staniceTachov (EVCJ: 327010)

HZS územní odbor Tachov

- I -

informace - telefon

INNOGY, s. r. o.

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Bor (EVCJ: 327104)

JSDHO Černošín (EVCJ: 327109)

JSDHO Chodová Planá (EVCJ: 327117)

JSDHO Kladruby (EVCJ: 327119)

JSDHO Konstantinovy Lázně (EVCJ: 327122)

JSDHO Planá (EVCJ: 327140)

JSDHO Přimda (EVCJ: 327142)

JSDHO Stříbro (EVCJ: 327148)

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Tachov

Kladruby - pk 

Klatovské rybářství a.s.

Kočov - pk 

Kokašice - pk 

Konstantinovy lázně - pk 

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kontaminovaná místa - tabulka

Kostelec - pk 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Krajská veterinární správa - inspektorát Tachov

Krajská veterinární správa Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje

Kritická místa

Kšice - pk 

KVV Plzeň

- L -

Ledové jevy - tabulka

Letecká záchranná služba Líně

- M -

Malé vodní elektrárny - tabulka

Městský úřad Černošín

Městský úřad Kladruby

Městský úřad Konstantinovy lázně

Městský úřad Stříbro

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Nemocnice Planá

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Benešovice

Obecní úřad Bezdružice

Obecní úřad Cebiv

Obecní úřad Erpužice

Obecní úřad Horní Kozolupy

Obecní úřad Kokašice

Obecní úřad Kostelec

Obecní úřad Kšice

Obecní úřad Olbramov

Obecní úřad Ošelín

Obecní úřad Prostiboř

Obecní úřad Skapce

Obecní úřad Sulislav

Obecní úřad Svojšín

Obecní úřad Sytno

Obecní úřad Trpísty

Obecní úřad Únehle

Obecní úřad Vranov

Obecní úřad Záchlumí

Obecní úřad Zhoř

Objekty dPP - mapa

Oblastní spolek ČČK Tachov

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožené objekty v obcích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Olbramov - pk 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Nýřany - pk 

ORP Rokycany - pk 

ORP Stříbro - pk 

ORP Tachov - pk 

Ošelín - pk 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Konstantinovy Lázně

PČR - Obvodní oddělení Stříbro


Planá (město) - pk 

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policejní prezidium České republiky

Policie

Policie ČR, Územní odbor Tachov

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Používané zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - generální ředitelství

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka

Povodí Vltavy, státní podnik, oblastní vodohospodářský dispečink Plzeň

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise Plzeňského kraje - pk 

Prostiboř - pk 

Protipovodňová opatření - mapa

Provozní středisko kanalizací jih

Provozní středisko vodovodů Stříbro

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

revize

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

Skapce - pk 

Skládky - tabulka

Souhrnná zpráva po povodni

Soulad s plánem vyššího správního celku

SPA na hlásných profilech - tabulka

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

Stanovisko správců povodí a toku

Státní plavební správa

Stráž - pk 

Stříbro - pk 

Sulislav - pk 

SÚS Stříbro

Svojšín - pk 

Sytno - pk 

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Trpísty - pk 

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Únehle - pk 

Ústřední povodňová komise - pk 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I.- III. kategorie
IconVodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vranov - pk 

VS Konstantinovy Lázně (ZZS RZP)

VS Stříbro (ZZS)

Vyhlášená záplavová území - tabulka

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Záchlumí - pk 

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

Zásobování

Zdravotnictví

Zhoř - pk 

Zkratky

IconPoužívané symboly a zkratky
IconPoužívané symboly a zkratky

zpracovatel

ZZS Plzeňského kraje, p.o.