- A -

AČR – posádka KT (technika)

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

Apart penzion Šumava

Aparthotel Šumava

Apartmány Bašta

Apartmány Braníčkov

Autocamp Annín

Autocamp Antýgl

- B -

Bleskové povodně - tabulka

Bouda pod Sedlem

Budětice - pk 

Bukovník - pk 

- Č -

ČD - Telematika a.s.

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconodkazy podle kategorií

Český červený kříž

Český hydrometeorologický ústav

Český rozhlas Plzeň

ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s. - pobočka Písek

ČEZ Distribuce a. s.

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

ČHMÚ - pobočka České Budějovice

ČHMÚ - pobočka Plzeň

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň

Čímice - pk 

ČRS MO Sušice

ČRS MO Sušice 2

ČRS Západočeský územní svaz

ČSAD autobusy Plzeň, a.s. - provoz Sušice

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dětský tábor Odolenov

Dlouhá Ves - pk 

Dobršín - pk 

Dokumenty (POVIS)

Domoraz - pk 

Doprava - mapa

Dopravní služby

Dražovice - pk 

Důležité organizace - mapa

Dům s. Vintíře

Dvorec Nová Hůrka

- E -

E.ON Česká Republika, s.r.o.

Elektrárny (MVE) - tabulka

EU: GDPR

Eva Kovaříková - ubytovna

Evakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy povodňových plánů ORP

- F -

Fotografie - toky

IconFotodokumentace
IconFoto - výběr podle toku

Frymburk - pk 

- G -

GDPR

Gymnázium Sušice

- H -

Hartmanice - pk 

Hasičský záchranný sbor

Hit Radio FM Plus s.r.o.

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

Hlavňovice - pk 

Horská Kvilda - pk 

Horský hotel Draga

Hotel Antýgl

Hotel ATAWA

Hotel Daliborka

Hotel Gabreta

Hotel Kašperk

Hotel Klostermannova chata

Hotel Modrava

Hotel Pekárna

Hotel pod Svatoborem

Hotel Radešov

Hotel Srní

Hotel Svatobor

Hotel Šumava

Hotel u Luhanů

Hotel Vintíř

Hotel Vydra

Hrádek - pk 

Hygienické stanice

HZS Plzeňského kraje

HZS stanice Horažďovice (EVCJ: 322011)

HZS stanice Klatovy (EVCJ: 322010)

HZS stanice Sušice (EVCJ: 322012)

HZS územní odbor Klatovy

- Ch -

Chata Barborka

Chata Forward

Chata Hamerka NIMD

Chata Jakub

Chata Povydří

Chata Rovina

Chata Svatobor

Chatová osada Luh

- I -

informace - telefon

INNOGY, s. r. o.

Internát Sušice

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jídelna ZŠ TGM

JSDHO Hartmanice (EVCJ: 322150)

JSDHO Kašperské Hory (EVCJ: 322182)

JSDHO Kolinec (EVCJ: 322188)

JSDHO Soběšice (EVCJ: 322283)

JSDHO Srní (EVCJ: 322287)

JSDHO Strašín (EVCJ: 322288)

JSDHO Velhartice (EVCJ: 322325)

- K -

Kašperské Hory (město) - pk 

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Klatovy

Klatovská nemocnice, a. s.

Kolinec (městys) - pk 

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kontaminovaná místa - tabulka

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Krajská veterinární správa - inspektorát Klatovy

Krajská veterinární správa Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje

Kritická místa

KVV Plzeň

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesní hotel Lazny

Letecká záchranná služba Líně

Letní tábor Jitřenka

Letní tábor Radost

- M -

Malé vodní elektrárny - tabulka

Městská ubytovna na náměstí

Městský úřad Hartmanice

Městský úřad Kašperské Hory

Městský úřad Rejštejn

Městský úřad Sušice

Metodické pokyny

MěÚ Klatovy

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

Modrava - pk 

Modrý penzion

Mokrosuky - pk 

MŠ Smetanova

MŠ Tylova -  Sušice

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

Nemocnice Sušice o.p.s.

NET4GAS, s.r.o.

Nezamyslice - pk 

Nezdice na Šumavě - pk 

NIKO - Hostinec na Růžku

Normy

- O -

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Budětice

Obecní úřad Bukovník

Obecní úřad Čímice

Obecní úřad Dlouhá Ves

Obecní úřad Dobršín

obecní úřad Domoraz

Obecní úřad Dražovice

Obecní úřad Frymburk

Obecní úřad Hlavňovice

Obecní úřad Horská Kvilda

Obecní úřad Hrádek

Obecní úřad Modrava

Obecní úřad Mokrosuky

Obecní úřad Nezamyslice

Obecní úřad Nezdice na Šumavě

Obecní úřad Petrovice u Sušice

Obecní úřad Podmokly

Obecní úřad Prášily

Obecní úřad Rabí

Obecní úřad Soběšice

Obecní úřad Srní

Obecní úřad Strašín

Obecní úřad Velhartice

Obecní úřad Žihobce

Obecní úřad Žichovice

Objekty dPP - mapa

Oblastní charita - Sušice

Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň

Oblastní spolek ČČK Klatovy

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožené objekty v obcích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Sušice - pk 

- P -

Park hotel Tosch

PČR - Obvodní oddělení Horažďovice

PČR - Obvodní oddělení Kašperské Hory

PČR - Obvodní oddělení Klatovy

PČR - Obvodní oddělení Kolinec

PČR - Obvodní oddělení Sušice

PČR - Obvodní oddělení Železná Ruda

Pemzion Kláštěrský mlýn + autocamp

Penzion Bystřina

Penzion Císařský dvůr

Penzion Efekt N2

Penzion Hájenka

Penzion Holiday park

Penzion Horská Kvilda

Penzion Iris

Penzion Jiřičná

Penzion Kašperk

Penzion Keply

Penzion Kochánov

Penzion Lípa

Penzion Modrava

Penzion Pampeliška

Penzion Panenka

Penzion Pepíno

Penzion Pod Hořicí

Penzion Pod Hůřeckým vrchem

Penzion restaurant Cikánka

Penzion Staré Srní

Penzion sv. Florian

Penzion sv. Florián

Penzion U Fanouše

Penzion u Michala

Penzion U Potoka

Penzion u Šnečků

Penzion u Vítkovců

Penzion V Lukách

Penzion Waikiki

Petrovice u Sušice - pk 

Plzeňská Teplárenská, a.s.

počet obyvatel obcí ORP

Podmokly - pk 

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Klatovy

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

IconPoužívané symboly a zkratky
IconPoužívané symboly a zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik  - závod Horní Vltava - PS 8 - Otava

Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink Praha

Povodí Vltavy, státní podnik - generální ředitelství

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - oddělení Vodohospodářského dispečinku

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise Plzeňského kraje - pk 

Prášily - pk 

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Rabí - pk 

Radio Šumava

Reader

Rejštějn (město) - pk 

Rekreační středisko NIKO

Restaurace Lidový dům

Restaurace Na Radnici

Restaurace Sokolovna

Restaurace Zlatá Ostrava

revize

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

Rychta na Račánku

- Ř -

Ředitelství České inspekce životního prostředí

- S -

Saloon Podkovy

Skládky - tabulka

Soběšice - pk 

souhrnná zpráva po povodni

Soulad s plánem vyššího správního celku

SPA na hlásných profilech - tabulka

Sportovní areál Žichovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

Srní - pk 

Stanovisko správců povodí a toku

Statek Těšov

Státní plavební správa

Strašín - pk 

SÚS Klatovy

Sušice - pk 

Sušické lesy a služby, s.r.o.

- Š -

Škola v přírodě

Škola v přírodě Nuzerov

Školy a školní jídelny

Šumavský mlýn

- T -

Technické služby

Telekomunikace

Tělocvična Sušice

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

Turistická ubytovna Honzík

Tvrz Hrnčíř

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

Ubytování U Bohouše

Ubytovna KČT

Ubytovna NP Šumava

Ubytovna TJ Sokol Rabí

Ubytovna TJ Sušice + sportovní hala

Ubytovna TJ Svatobor Hrádek

ukázky dPP

Úřad městyse Kolinec

Ústřední povodňová komise - pk 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Uživatelská mapa

- V -

Velhartice - pk 

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodafone Czech Republic a.s.

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodní záchranná služba ČČK Klatovy - MS 263

Vojenská velitelství a úřady

VS Horažďovice (ZZS RZP)

VS Sušice (ZZS)

Vyhlášená záplavová území - tabulka

Vyhlášky

Výrobna ZOD

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Základní škola a MŠ - Kolinec

Základní škola a MŠ - Petrovice u Sušice

Základní škola a MŠ - Rabí

Základní škola a MŠ - Srní

Základní škola a MŠ Žihobce

Základní škola a MŠ Žichovice

Základní škola a MŠ-Dlouhá Ves

Základní škola a MŠ-Hartmanice

Základní škola a MŠ-Hlavňovice

Základní škola a MŠ-Hrádek

Základní škola Kašperské hory

Základní škola Velhartice

Zákony

Zámek Jindřichovice

Zámek Kněžice

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

IconPoužívané symboly a zkratky
IconPoužívané symboly a zkratky

zpracovatel

ZŠ Komenského

ZŠ Lerchova

ZŠ TGM - Sušice

ZZS  výjezdní základna Klatovy

- Ž -

Žihobce - pk 

Žichovice - pk